Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Sponsorproject voor
kinderen met OI

 
 
     
     
 

De Procedure

Het contact tussen de sponsor en het sponsorkind is persoonlijk; beide kennen elkaars adres en men kan persoonlijk contact onderhouden. Het geld van de sponsor gaat echter niet direct naar de familie van het kind. Dat gaat via de nationale OI vereniging van het land waar het kind woont.

De reden van deze omweg is dat we de garantie willen geven aan de sponsoren dat hun geld uitsluitend gebruikt wordt waar het ook voor bedoeld is (medicijnen en behandelingen). Daarom werken we enkel met OI verenigingen. In elke vereniging hebben we een contactpersoon die er voor zorgt dat het kind de donaties van zijn sponsor ontvangt.

OI verenigingen in Latijns Amerika proberen hun leden de zorg te bieden die van overheidswege niet geboden wordt. Voorbeelden van dingen die georganiseerd worden zijn:

● Behandelsessies waarbij bisfosfonaten toegediend worden

● Aankoop van medicijnen

● Zorgen dat de spullen die nodig zijn om een behandeling te geven ook in het ziekenhuis aanwezig zijn

Wanneer een vereniging het geld van de sponsor binnenkrijgt dan:

● Koopt deze de medicijnen en de noodzakelijke spullen (naalden, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen)

● Ziet ze er op toe dat het kind de behandeling ontvangt

● Betaalt apart voor de kamer waar het kind behandeld wordt

● Betaalt maaltijden en arbeidsloon voor de verpleging

● Zorgt er voor dat een groep kinderen tegelijk medicijnen toegediend krijgt – (afgestemd of het lichaamsgewicht van elk kind)


Marcelito, Sebastián y Raquel

 

Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info