Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Sponsorproject voor
kinderen met OI

 
 
     
     
 

De Situatie

De behandeling van een kind met Osteogenesis Imperfecta (OI) is kostbaar als gevolg van:

● Medische behandelingen (kinderarts, orthopeed, kinder-endocrinoloog, tandarts, KNO-arts)

● Medicijnen (bisfosfonaten, pijnstillers, vitaminen en minerale supplementen)

● Hulpmiddelen en orthesen (beenspalken, speciale stoelen, zitjes, looprekjes)

● Operaties

● Revalidatie na operaties en wekelijkse fysiotherapeutische begeleiding

In rijke landen waar medische zorg en een sociale infrastructuur voorhanden zijn worden deze kosten gedeeltelijk (of geheel), door ziekenfondsen en verzekeringen gedragen.

Veel kinderen met OI worden echter geboren in landen waar deze voorzieningen beperkt of zelfs totaal afwezig zijn. De kosten komen dan volledig voor rekening van de familie. De ontvangen medische zorg bepaalt in grote mate welke mogelijkheden een kind met OI heeft om zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen, en op die manier dus ook zijn levenskwaliteit.


Raquel Camacho


In landen waar de overheid geen ziektekosten vergoed zijn sommige families zelf in staat die kosten op te brengen. Zij kunnen betalen voor zaken als medicijnen, operaties en fysiotherapie. Soms kunnen ze zich zelfs, door het brengen van grote offers, de luxe veroorloven om hun kind regelmatig voor behandelingen naar het buitenland te brengen.

Dergelijke welgestelde families zijn echter de uitzondering op de regel. In landen waar de staat geen medische zorg organiseert is de realiteit dat het gros van de kinderen met OI verstoken blijft van elke medische zorg. Kinderen krijgen dus geen:

● Fysiotherapie

● Medicatie

● Toereikende voeding

● Rolstoelen of andere hulpmiddelen

● Pijnstillers

Hierdoor zijn deze kinderen veroordeeld tot permanente pijn en krijgen ze steeds meer misvormingen. De overheid toont vaak geen interesse in het lichamelijk welbehagen of de scholing van deze kinderen. Door hen als paria’s te behandelen wordt een slechte situatie alleen maar verder verergerd.

 

Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info