Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Fadderprosjekt
for OI-barn

 
 
     
     
 
Situasjonen  
Ideen  
Midlene  
Framgangsmåten  
Fadderprosjektet  
Pengene  
Hvordan vi arbeider  
Vi er frivillige  
Kontakt oss  

 

Hvordan vi arbeider

Koordinatoren vår fra Argentina, Coty, holder kontakten med flere latin-amerikanske OI-organisasjoner som formidler behovene til barna. Jeg (Maria, fra Spania) setter potensielle faddere i kontakt med henne, og hun sender dem opplysninger om barna. Når fadderen bestemmer seg for å støtte et barn, undersøker jeg den mest hensiktsmessige måten å overføre penger på. Når pengene kommer fram, informerer den lokale foreningen fadderen om pengenes ankomst, og barnets familie om den kommende behandlingen. Når behandlingen er gjennomført, informerer organisasjonen oss, og vi informerer fadderen. I tillegg til denne kommunikasjonen, kommuniserer fadderen og barnet per post eller på annen måte som de ønsker.

Noen ganger er behandling ikke lenger nødvendig (når pasientens bentetthet har nådd normalt nivå blir bisfosfonatbehandlingen vanligvis avsluttet). I disse tilfellene foreslår vi at et annet trengende barn blir støttet istedenfor. Hvis en fadder ikke kan eller ikke vil bidra med mer penger, ser vi etter en annen fadder for barnet han eller hun ga støtte til. Vi har fremdeles barn som trenger faddere til å kjøpe medisiner, fysikalsk behandling og hjelpemidler. Vi håper at vi kan skaffe faddere til dem alle. Vi har også mottatt en-gangs donasjoner som vi vil investere i å dekke behandling til et barn i ett år.

Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info