Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Fadderprosjekt
for OI-barn

 
 
     
     
 
Situasjonen  
Ideen  
Midlene  
Framgangsmåten  
Fadderprosjektet  
Pengene  
Hvordan vi arbeider  
Vi er frivillige  
Kontakt oss  

 

Pengene

Hver fadder sender regelmessig et pengebeløp vedkommende er I stand til å bidra med. I gjennomsnitt dekker et bidrag på 240 euro per år (ca 2000 kroner i året/170 kroner i måneden) bisfosfonatbehandling for et barn i Peru i et helt år. Framgangen disse barna har bare etter noen måneder med behandling, er imponerende:

-   smerte avtar

-   mobiliteten øker

-   benbrudd reduseres takket være økt bentetthet

 

Barna har også bedre appetitt og er generelt sett i bedre humør og mer aktive.

Men et hvert beløp er av det gode. Hvis en fadder bare kan bidra med 10 eller 5 euro per måned, leter vi etter en tilleggsfadder for å dele støtten til dette barnet.

 

Overføring av penger har blitt et økende problem, siden de er underlagt gebyrer og prosenter til banken som overfører beløpet. Naturligvis ønsker vi å unngå disse ekstra gebyrene. Vi har derfor unngått disse problemene ved personlige overføringer eller levering av penger. Personer vi kjenner overrekker penger til lederen av den aktuelle OI-organisasjonen når de reiser til det aktuelle landet. I hvert tilfelle leter vi etter en personlig løsning som avhenger av hvor fadderen bor og hvor barnet befinner seg. Før bidraget skjer, forklarer vi fadderen hvordan transaksjonen vil foregå. Når pengene kommer fram til organisasjonen, får fadderen en bekreftelse fra foreningens kontaktperson.

 


Aurora, Jefferson y Alejandro

Når behandlingen er gjennomført, informerer vi fadderen, og vi ber også barnets familie om å bekrefte at pengene har blitt brukt etter avtalen.

Vi vet at det ikke er nødvendig å skrive brev og sende bilder, men vi anser at dette bidrar til å styrke båndet mellom fadderbarnet og fadderen. Fadderen ”ser” barnet han eller hun hjelper og barnet blir bevisst på at pengene til behandlingen hennes er sendt av en person av kjøtt og blod.

 
Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info