Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Fadderprosjekt
for OI-barn

 
 
     
     
 
Situasjonen  
Ideen  
Midlene  
Framgangsmåten  
Fadderprosjektet  
Pengene  
Hvordan vi arbeider  
Vi er frivillige  
Kontakt oss  

 

Framgangsmåten

Kontakt mellom fadderen og barnet er personlig: Begge kjenner hverandres adresser og kan komme i kontakt med hverandre. Fadderens penger går imidlertid ikke direkte til barnets familie, men til den nasjonale OI-foreningen som barnet tilhører.

 

Grunnen til at bidraget ikke går direkte til barnet er at vi ønsker å garantere at pengene kun blir brukt til å kjøpe medisiner og til behandling for barnet. Det er årsaken til at vi kun samarbeider med OI-organisasjoner. I hver forening har vi en direkte kontakt som forsikrer at barnet får donasjonene til fadderen sin.

 

Latin-amerikanske OI-foreninger forsøker å skaffe behandling til sine medlemmer, som det statlige helsevesenet ikke kan gi dem.

 

Foreningene organiserer:

-   jevnlige bisfosfonatbehandlinger

-   innkjøp av medisiner

-   bestilling av nødvendige ressurser på sykehus, slik at barna kan få behandling

 

Når foreningen mottar penger sendt fra en fadder så:

-   kjøper de medisiner og nødvendig utstyr (nåler, bandasjer, antiseptiske midler)

-   ser til at barnet får behandling

-   betaler separat for rommet som barnet skal være i under behandlingen

-   betaler for måltider og lønn til sykehuspersonale

-   organiserer gruppevis administrering av medisiner (som blir gitt i samsvar med barnets kroppsvekt).


Marcelito, Sebastián y Raquel

 

Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info