Pincha aquí para trasladarte a la página principal de este sitio

 
     

Pincha aquí para volver a la portada de padrinos

 

 

Fadderprosjekt
for OI-barn

 
 
     
     
 
Situasjonen  
Ideen  
Midlene  
Framgangsmåten  
Fadderprosjektet  
Pengene  
Hvordan vi arbeider  
Vi er frivillige  
Kontakt oss  

 

Situasjonen

Behandling av barn med OI medfører høye utgifter på grunn av

  • kirurgi

  • rehabilitering etter operasjoner og ukentlig fysioterapi

  • legebesøk (barneleger, ortopeder, tannleger og andre spesialister)

  • medisiner (bisfosfonater, smertestillende, vitaminer og mineraltilskudd)

  • hjelpemidler av ulik art (skinner, rullestoler, seter, rullatorer)

 

I utviklingsland med tilstrekkelig medisinske og sosiale ressurser, dekker det nasjonale helsevesenet vanligvis noen, hvis ikke alle utgiftene.

 

Mange barn med OI er imidlertid født i land hvor det nasjonale helsevesenet er begrenset eller ikke-eksisterende. Barnas livskvalitet og fysiske og intellektuelle utvikling avhenger av medisinsk behandling. Uheldigvis, er det familiene sitt eget ansvar å skaffe midler til medisinsk behandling.

 


 


Raquel Camacho

Noen familier i land som mangler nasjonale helsevesen har faktisk råd til behandling til barna sine. De kan betale for medisiner, operasjoner og fysioterapi. Noen av dem kan til og med ved mange oppfofrelser tillate seg luksusen ved å ta barnet med til utlandet, på leting etter en lege som kan behandle og hjelpe barnet.

 

Uheldigvis er disse familiene unntaket istedenfor regelen. I land uten statlig helsevesen, mangler majoriteten av OI-barna behandling slik som:

-   fysioterapi

-   medisinering

-   en adekvat diett

-   rullestoler eller andre hjelpemidler

-   smertestillende

 

Disse barna må leve med økende feilstillinger og kronisk smerte. Alt for ofte har myndighetene i disse landene ingen interesse for den fysiske situasjonen eller utdanning for disse barna. I de tilfellene ender de opp behandlet som pariaer, noe som gjør en vond situasjon enda verre.
 

Pincha aquí para subir

E-mail: padrinos@osteogenesis.info